profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz kulturę Majówpoleca82%
Historia

Cywilizacja Majów.

MAJOWIE *Grupa ludów indiańskich mówiących językami z rodziny maja, zamieszkujących pd.-wsch. Meksyk. Majowie byli twórcami cywilizacji, której początki sięgają okresu preklasycznego późnego (400 p.n.e.?250 n.e.) Majowie byli sąsiadami Azteków....poleca77%
Historia

Majowie, Aztekowie, Inkiowie - Indiańskie dziedzictwo

Gdy na początku XVI w. hiszpańscy zdobywcy dotarli do wybrzeży Ameryki Północnej i Środkowej, natrafili tam na wysoko rozwinięte cywilizacje. Oślepieni nieprzebranymi bogactwami zgromadzonymi przez tubylców, niezwłocznie przystąpili do niszczenia...poleca85%
Historia

Majowie

Grupa ludów indiańskich mówiących językami z rodziny maja, zamieszkujących południowo-wschodni Meksyk (półwyspy Jukatan i stan Chiapas), Gwatemalę, Belize i zachodni Honduras. Majowie byli twórcami wysoko rozwiniętej cywilizacji, której początki...poleca87%
Historia

Cywilizacja Majów

Majowie byli grupą ludów indiańskich zamieszkujących Półwysep Jukatan w południowo-wschodnim Meksyku. Cywilizacja Majów istniała od ok. 2000 r. p.n.e. do IX-X w. n.e. Składała się z miast-państwpoleca81%
Historia

Świat Majów

miejskich. Takimi kluczowymi stanowiskami dla wczesnego etapu rozwoju cywilizacji Majów były położone na granicy z Gwatemalą Izapa i Kaminaljuyu. Klasyczna cywilizacja Majów rozwinęła się w strefiepoleca85%
Historia

Majowie

. Majowie tworzyli hierarchiczne i zdyscyplinowane społeczeństwo rządzone przez królów-kapłanów, nigdy jednak nie zjednoczyli się pod panowaniem jednego władcy. Klasyczna cywilizacja Majów napoleca80%
Historia

Cywilizacja Majów i Azteków

zamieszkałe przez społeczeństwo Majów . To tylko nieliczne przyczyny, które spowodowały masowy exodus ludności nizinnych obszarów w kierunku północnym, na Jukatan, gdzie cywilizacja ta odrodziła się w nowejpoleca85%
Historia

Majowie

późnoklasycznym (700?900) rozwinęły się style regionalne w architekturze i sztuce, a cywilizacja Majów osiągnęła swe apogeum. Pod koniec tego okresu w rejonie centrum doszło do załamania rozwoju