profil

Teksty 34
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Ochrona

poleca28%
Słownik etymologiczny języka polskiego

ochrona

Kategoria: ochronić

poleca52%
Geografia

Znaczenie usług w gospodarce światowej

Kategoria: Usługi

Usługi to trzeci sektor gospodarki – obok szeroko rozumianego rolnictwa i przemysłu – obejmujący działalność gospodarczą, która nie polega na wytwarzaniu dóbr materialnych, ale na świadczeniu różnego rodzaju usług. Sektor usługowy dzieli się na następujące główne działy: transport, łączność, handel (wewnętrzny i międzynarodowy), gospodarkę komunalną, ochronę zdrowia, oświatę, administrację, wymiar sprawiedliwości, finanse i ubezpieczenia oraz turystykę . Znaczenie usług w gospodarce...