profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiejpoleca83%
Prawo

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - podstawowe regulacje prawne

Nie od początku funkcjonowania Wspólnot można było mówić o ochronie praw obywatelskich ponieważ nie było jeszcze pojęcia obywatelstwa. Regulowano jednak stopnio-wa prawa i wolności jednostek ludzkich, obywateli państw-członków...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Prawo

b. Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka c. Protokół z San Salvador - międzynarodowa ochrona praw gospodarczych, społecznych, kulturalnych Organizacje pozarządowe: NGOs - non-govermmentalpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Organizacje Międzynarodowe i Organizacje Regionalne

z Ameryki Łacińskiej i 6 z Europy Wschodniej. Co roku wymiana 1/3 składu. Zapewnia międzynarodową współpracę gospodarczą, społeczną, kulturalną, oświatową, pilnowanie praw człowieka ) RADA POWIERNICZA