profil

Prawo (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ocena instrumentalnapoleca85%
Prawo

Wstęp do prawoznastwa

Wprowadzenie: Wartość logiczna przysługuje tylko zdaniom oznajmującym, wyrażających sąd - myśl odnosząca się w sposób sprawozdawczy do jakiegoś stanu rzeczy. Dyrektywy - wypowiedzi, takie jak norma, przepis, zasada, reguła, wskazówka, zalecenie,...