profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Obowiązki agentapoleca90%
Administracja

Umowa agencyjna

UMOWA AGENCYJNA Umowa agencyjna należy do umów o świadczenie usług, a dokładniej do umów pośrednictwa. Przepisy prawne regulujące zawieranie umów agencyjnych znajdują sie w Kodeksie Cywilnym w Rozdziale XXIII. Przez umowę agencyjną...poleca93%
Prawo

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna należy do umów o wiadczenie usług a dokładniej do umów porednictwa. Dokładna definicja znajduje się w art. 7581 k.c. "Przez umowę agencyjn przyjmujcy zlecenie - agent zobowizuje się, w zakresie działalnoci swego przedsiębiorstwa,...poleca83%
Prawo cywilne

Prawo cywilne.

Przedawnienie i inne terminy - praca w załącznikupoleca91%
Prawo

Umowy w Kodeksie Cywilnym

WYBRANE UMOWY Z KODEKSU CYWILNEGO LEASINGU AGENCYJNA KOMISU RACHUNKU BANKOWEGO UBEZPIECZENIA POŻYCZKI UŻYCZENIApoleca84%
Prawo

Pojęcie umowy, rodzaje i formy umów

przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa, pośrednictwa, o współdziałanie. Formy umów: UMOWA AGENCYJNA Według polskiego Kodeksu cywilnego w umowie agencyjnej agent podejmuje się stałego pośrednictwa zapoleca85%
Prawo

Stosunek pracy - umowa o pracę

treści umowy. 3. Umowa agencyjna - Agent zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów na rzecz dającego zlecenie. Wynagrodzenie gwarantowane jest kodeksem cywilnym. Gdy szef nie