profil

Teksty 14
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

O szkole

poleca31%
Słownik pisarzy

Frycz Modrzewski Andrzej

Najwybitniejszy pisarz polityczny epoki odrodzenia,reformator społeczny, moralista, teolog. Urodził się w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Studiował w Akademii Krakowskiej (1517-22), a po przyjęciu święceń kapłańskich pracował w kancelarii prymasa Łaskiego. Z jego bratankiem wyjechał do Niemiec, gdzie zetknął się z Marcinem Lutrem i ideą reformacji. Wrócił do kraju w 1547, został sekretarzem króla Zygmunta Augusta, który powierzał mu misje dyplomatyczne. W 1553 objął urząd wójta w...