profil

Frycz Modrzewski Andrzej

poleca 31% 13 głosów

1503-1572

Frycz Modrzewski AndrzejNajwybitniejszy pisarz polityczny epoki odrodzenia,reformator społeczny, moralista, teolog. Urodził się w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Studiował w Akademii Krakowskiej (1517-22), a po przyjęciu święceń kapłańskich pracował w kancelarii prymasa Łaskiego. Z jego bratankiem wyjechał do Niemiec, gdzie zetknął się z Marcinem Lutrem i ideą reformacji. Wrócił do kraju w 1547, został sekretarzem króla Zygmunta Augusta, który powierzał mu misje dyplomatyczne. W 1553 objął urząd wójta w Wolborzu (dziedziczny urząd jego rodziny). W swoim debiucie Łaski, albo O karze za mężobójstwo (1543) Frycz skrytykował nierówność prawa, które uzależniało wymiar kary za zabójstwo od przynależności stanowej. Jego najwybitniejszym dziełem jest pięcioksiąg O poprawie Rzeczpospolitej, który ukazał się w ocenzurowanej wersji (bez ksiąg O kościele i O szkole). Frycz, który chciał sprawiedliwego państwa, dzielił wojny na sprawiedliwe, czyli obronne, i niesprawiedliwe (zaborcze), domagał się także reform Kościoła (dobrowolności celibatu, ograniczenia roli papiestwa, lepszego kształcenia duchownych). Stało się to przyczyną prześladowań Frycza przez władze kościelne, czemu kres położył glejt królewski.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Frycz Modrzewski Andrzej