profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 6
Grafika 0
Filmy 0

Numeral

poleca29%
Angielski

Liczebnik (Numeral)

Liczebniki w języku angielskim dzielimy na trzy najważniejsze grupy: liczebniki główne one, six, fifty-nine, one hundred and twelve. liczebniki porządkowe first, third, twenty-fifth. liczebniki wielokrotne once, twice, three times

poleca63%
Angielski

Ułamki (Fractions and decimals)

ułamki zwykłe czytamy korzystając z liczebników głównych i porządkowych – licznik czytamy jak liczebnik główny, a mianownik jak porządkowy: 1 / 3 – one third 1 / 8 – one eighth Ułamek 1 / 2 czytany jest, podobnie jak w języku polskim, jako połowa, a 1 / 4 jako ćwiartka: 1 / 2 - a half           1 / 4 - a quarter jeżeli w liczniku cyfra jest większa niż jeden, wtedy mianownik musimy postawić w liczbie mnogiej: 2 / 3 – two thirds 5 / 8 – five...

poleca75%
Angielski

Liczebniki główne (Cardinal numbers)

Na pewno znasz liczebniki główne w języku angielskim, jednak przypomnijmy je sobie, choćby ze względu na pisownię, która dla niektórych osób okazuje się problematyczna: liczebniki od 1 do 12 to odrębne wyrazy: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. kolejne liczebniki (od 13 do 19) mają jedną wspólną cechę – końcówkę -teen , która odpowiada polskiej końcówce -naście : thirteen,...

poleca25%
Angielski

Liczebniki wielokrotne (Repeating numerals)

Liczebniki wielokrotne służą do wskazania, jak często wykonywana jest dana czynność. Tworzymy je przez dodanie do liczebnika głównego słowa times , oprócz dwóch pierwszych liczebników wielokrotnych, które są liczebnikami nieregularnymi: once – jeden raz, twice – dwa razy, three times – trzy razy, twenty-four times – dwadzieścia cztery razy.

poleca79%
Angielski

Liczebniki porządkowe (Ordinal numbers)

Liczebniki porządkowe tworzymy przez dodanie do liczebnika głównego przyrostka -th . Są jednak wyjątki – trzy pierwsze liczebniki porządkowe tworzą nieregularne formy: liczebnik główny liczebnik porządkowy one the first two the second three the third four the four th five the fif th six the six th twelve the twelf th W liczebnikach złożonych tylko ostatni człon...

poleca60%
Angielski

Daty (Dates)

Podając datę, należy pamiętać, że dni miesiąca musimy wyrazić za pomocą liczebnika porządkowego, a czytając rok do 1999, cyfrę dzielimy na dwie części: 3 rd May – the third of May 18 th December – the eighteenth of December 1500 – fifteen hundred 1601 – sixteen oh one 1821 – eighteen twenty-one Daty po 2000 roku czytamy jak w języku polskim: 2000 – two thousand 2002 – two thousand and two Pamiętaj, że, czytając datę, musisz wstawić przyimek of...