profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Nikołaj Jeżowpoleca85%
Historia

Budowa socjalizmu w ZSRR

Siła bolszewików tkwiła w ich organizacji, przekonaniu o dziejowej misji i gotowości do ofiar oraz w żelaznej dyscyplinie partyjnej, narzuconej przez Lenina. Zasada centralizmu demokratycznego okazała się skutecznym instrumentem usuwania z partii...