profil

Geografia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Negatywne skutki imigracjipoleca85%
Geografia

Imigranci – dobrodziejstwo czy przekleństwo krajów wysoko rozwiniętych.

Imigranci stanowią nieodłączny element każdego społeczeństwa, cywilizacji czy kraju. Byli , są i będą obecni w życiu krajów, do których się udają. Największy odsetek ludności imigruje do krajów wysoko rozwinięty, bo to właśnie one dają im szanse...