profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Nawozy sztucznepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Współczesne problemy Europy

Europa jest kontynentem starym, już w III tysiącleciu p.n.e. na jej obszarze pojawiły się pierwsze cywilizacje. Od początku swego istnienia kontynent europejski boryka się z wieloma specyficznymi problemami związanymi z różnymi dziedzinami...