profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Natura miłościpoleca86%
Język polski

Miłość jako żywioł budujący i niszczący w życiu człowieka

Pytanie o naturę miłości należy do najstarszych jakie zadaje sobie człowiek. To uczucie zarazem najtrudniejsze jak i najpiękniejsze. Ze względu na swoja potęgę jest to temat najczęściej poruszany przez twórców różnych epok. Utwierdza mnie to w...poleca87%
Język polski

Czym jest Miłość?

Próba określenia natury miłości tak jak i stworzenia choćby przybliżonej jej definicji, jest moim zdaniem z góry skazane na niepowodzenie. Uczucia tak skomplikowane i zależne od większej ilości czynników, niż ludzi zamieszkujących...poleca87%
Język polski

Recenzja artykułu Wojciecha Nowaka "miłość bez sakramentu"

Recenzja artykułu Wojciecha Nowaka „Miłość bez sakramentu” zamieszczonego w „W drodze” (nr 3/391) Zagadnieniem, któremu poświęcił uwagę Wojciech Nowak w swoim artykule, jest moralność wolnych związków (konkubinat)- kwestii będącej wciąż...poleca85%
Język polski

Niszcząca i twórcza natura miłości. Przedstaw problem, odwołując się do kreacji wybranych bohaterów literackich.

Miłość jest to niezaprzeczalnie jedna z najważniejszych wartości w naszym życiu. Nadaje sens ludzkiemu życiu, czyniąc je prawdziwym i w pełni szczęśliwym. Jednak może ona także zawładnąć człowiekiem całkowicie, pozbawiając go innych uczuć i...poleca85%
Język polski

Człowiek nie może żyć bez miłości.

Pytanie o naturę miłości należy do najstarszych, jakie stawia przed sobą człowiek już w starożytności doceniano potęgę tego niezwykłego uczucia. Wergiliusz pisał „miłość wszystko zwycięża i my ulegamy miłości”. Dla Dantego miłość jest tym, co...