profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Narzędzia naukipoleca85%
Socjologia

Socjologia - pytania i odpowiedzi

1.Podaj definicję socjologii jako nauki. Socjologia – pochodzi od łacińskiego słowa societas – społeczeństwo oraz greckiego słowa logos – nauka, co oznacza iż socjologia jest nauką o społeczeństwie. Bada ona struktury współżycia zbiorowego bądź...poleca85%
Socjologia

Socjologia na Bankowości (w pytaniach - SGH)

Pytania i odpowiedzi z socjologii, opracowane na SGH Miłej lekturypoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Socjologia- ściąga

socjologiczny 4. badania ankietowe Nauka to dochodzenie do prawdy poprzez odpowiadanie na stawiane sobie pytania . Socjologia jest naukowym badaniem zachowań ludzkich i układów społecznych. Jako nauka mapoleca85%
Socjologia

Socjologia jako nauka i wiedza

SOCJOLOGIA JAKO NAUKA I WIEDZA Wiedza – wszelka forma poznawania, całokształt informacji pozostających ze sobą w określonym (luźnym bądź systemowym) układzie będącym efektem poznania Rodzajepoleca85%
Socjologia

Socjologia pytania i odpowiedzi

1.Podaj definicję socjologii, określ zakres jej badań. Socjologia – nauka o zbiorowościach ludzkich, której przedmiotem badania są: a) zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowegopoleca85%
Socjologia

Socjologia ekonomiczna

WYKŁAD 09.X.2004r. Kierunki i szkoły występujące na gruncie socjologii ekonomicznej. W XIX i XX wieku szukano odpowiedzi na 3 pytania : 1. Kim jest człowiek w procesie pracy? 2. Czym