profil

Teksty 11
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Napisz list otwartypoleca82%
Język polski

List otwarty

List otwarty Do kraju tego, do obywateli! Ludzie, czy nie zastanawialiście się nigdy, co szwankuje w naszym społeczeństwie? Dlaczego w ludziach jest tyle strachu, bólu i cierpienia, tyle wojen, terroryzmu? Czy nie powinniśmy czegoś z tym zrobić?...poleca85%
Język polski

List otwarty do sławnego polityka.

1 październik 2004r. Szanowny Panie Prezydencie! W swym liście postanowiłam zwrócić się do Pana z pewnym problemem. Wiem, że jest Pan bardzo zajęty, aczkolwiek wierzę, iż zechce Pan przeczytać i rozpatrzeć temat mej wiadomości. Mianowicie,...poleca83%
Język polski

List otwarty do ludzi napisany przeciwko wojnom toczącym się na świecie.

Szanowni obywatele!!! Protest ten kieruję do wszystkich ludzi, którzy opowiadają się przeciwko wojnie - największemu nieszczęściu, jakie może spotkać społeczeństwo. Wojna - nikt nie zna większego zła. Najgorsze...poleca84%
Język polski

Słowa Sędziego jako temat listu otwartego

TEMAT: Miejscowośc, data Drogie Koleżanki i Koledzy! Na dzisiejszym...poleca84%
Język polski

Plusy i minusy wstąpienia Polski do Unii - list otwarty

Drodzy Obywatele! W czerwcu odbędzie się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wszyscy na pewno zadają sobie pytanie: jakie będą pozytywne i negatywne aspekty zmian. Otóż Polska po wstąpieniu do...poleca84%
Język polski

List otwarty, którego nadawcą są młodzi ludzie , przeciwnicy wojny, pacyfiści

Warszawa 13.11.2007r. Kochani rodacy Ze względu na nieświadomość...poleca83%
Komunikacja społeczna

List otwarty (problemy z nałogami współczesnej młodzieży)

Sulisławice 29 listopada 2009 Drogi Burmistrzu MiG Ząbkowic Śląskich Do napisania tego listu zmotywował mnie widok młodzieży błąkającej się i szukającej zajęcia. Największym problemem jednak jest to że młodzi ludzie coraz częściej sięgają...poleca86%
Język polski

List otwarty :"Nie mijajmy się!"

Drodzy uczniowie! Tak wiele z nas ma swoje idee, ale ich nie realizuje. Tak wiele z nas jest nietolerancyjnych wobec innych idei. Próbujmy to zmienić! Nie mijajmy się! Bądźmy otwarci dla innych, na ich idee. Starajmy się wysłuchać tych, co...poleca60%
Język polski

List otwarty

Drodzy mieszkańcy! W naszym mieście coraz więcej osób jest przeziębionych lub chorych na grypę.Powodem takich zjawisk jest: -brak odpowiedzialnosći za własne zdrowie; -lekceważenie terminów szczepionek; -nie odpowiedni ubiór do pogody; -itp....poleca85%
Język polski

List otwarty do radnych miasta z prośbą o nowe tereny rekreacyjne.

Bielsko – Biała, 26.04.2004 Radni...poleca84%
Język polski

List Otwarty

Szanowny Panie Prezydencie W tym liście chciał bym...