profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Napisz kiedy wybuchła I wojna światowapoleca85%
Historia

Przyczyny i przebieg I wojny światowej (1914-1918). Państwa centralne ( Niemcy, Austro-Węgry).

Bezpośrednią przyczyną I wojny światowej był zamach na austriackiego następcę tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Miał on miejsce 28 czerwca 1914 r. w Sarajewie ? stolicy Bośni i Hercegowiny. Rząd austriacki oskarżył Serbię o inspirowanie...poleca82%
Historia

Charakterystyka porównawcza I i II wojny światowej

W referacie tym przedstawię dwie wojny, które zasadniczo zmieniły obraz dzisiejszego świata. To dzięki nim tworzyły się takie ideologie jak nazizm, faszyzm, to dzięki nim komuniści zasilali swe szeregi. Były to największe wojny w dziejach...poleca80%
Historia

Polska podczas I Wojny Światowej

I Wojna Światowa wybuchła w 1914 r. i trwała przez cztery lata do roku 1918. Momentem zapalnym stało się zamordowanie w 1914 r. w Sarajewie arcyksięcia Ferdynanda. Narastające konflikty między mocarstwami na świecie miały rozstrzygnąć się...poleca84%
Historia

Wpływ nowych technik na przebieg działań podczas I wojny światowej

Jedna z nowych technik wynalezionych podczas I wojny światowej, była nowa technika walki zwana wojną błyskawiczną (po niemiecku Blitzkrieg). Była to doktryna wojenna wypracowana przez strategów niemieckich, zakładająca niespodziewana napaść na...poleca76%
Historia

Skutki pierwszej wojny światowej

Pierwsza wojna światowa to pierwszy konflikt światowy o charakterze wojny totalnej, który angażował nie tylko wojsko, ale także ludność cywilną. Miała miejsce w latach 1914-1918. Oto jej najważniejsze skutki. Pierwsza wojna światowa...