profil

Teksty 19
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Mobbing

poleca100%
Słownik języka polskiego

Mobbing

rzecz. m, br. lm prześladowane, nękanie kogoś (najczęściej podwładnego).   Pani Aneta, niedawno zwolniona z pracy, zgłosiła do sądu pracy pozew przeciw byłemu pracodawcy, w którym chce udowodnić, że była od dawna poddawana mobbingowi (C. lp). Według powódki dyrektor stosował mobbing (B. lp), zmuszając ją do pracy w dodatkowych godzinach bez wynagrodzenia.   KOMENTARZ Słowo mobbing zostało dopiero kilka lat temu zaczerpnięte do języka polskiego z angielskiego. Razem z...poleca87%
Język polski

Mobbing w szkole

W szkołach można bardzo często zaobserwować przejawy zachowań agresywnych. Częstym zjawiskiem jest wykorzystywanie przez starsze roczniki młodszych kolegów do realizacji własnych celów. Wyładowują oni swoją agresję, podnosząc własną samoocenę i...poleca86%
Socjologia

Mobbing

1. Wstęp Mobbing to nowy termin na określenie zaburzeń międzyludzkich w miejscu pracy. Zwrot ten pochodzi od angielskiego czasownika ?to mob? i oznacza to ?osaczyć? lub ?obmawiać kogoś?, zaczepiać, nagabywać. Pojecie to stosowane było...poleca88%
Socjologia

Mobbing

Praca zaliczeniowa z socjologii - temat: Mobbing czy to już patologia? (w załączniku)poleca87%
Dziennikarstwo

Mobbing

Jestem studentką. Podobnie jak wielu młodych ludzi postanowiłam poszukać pracy jeszcze podczas studiów. Znalezienie pracy w moim przypadku było nie lada wyzwaniem. Studiuje w trybie dziennym tak więc w grę wchodziła tylko praca w weekendy lub...poleca85%
Pedagogika

Negatywne zjawiska w procesie pracy: mobbing, pracoholizm, wypalenie zawodowe.

Spis treści: Rozdział 1 Mobbing - pojecie……………………………………………………….…….………3 Fazy, przyczyny mobbingu…………………………………………….…….………..5 Walka z mobbingiem……………………………….…………………………….……6 Rozdział 2 Pracoholizm- pojęcie…………………………………………………………….…….7 Typy...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Pracownik i jego prawa.

Osoba, która podejmuje pracę, podpisuje z pracodawcą umowę. Obie strony określają w niej warunki zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia. Zdarza się jednak, że pracodawcy lub pracownicy nie przestrzegają tych ustaleń, np. wypłacana pensja jest...poleca85%
Język polski

Agresja - agresywne zachowania pracowników w organizacji.

Agresja-słowo pochodzące z języka łacińskiego. Według definicji zawartej w „Encyklopedii Powszechnej” oznacza zachowanie się człowieka zorganizowane w taki sposób, aby sprawić ból, cierpienie, czy też szkodę. Może mieć dwojaki charakter. Pierwszy,...poleca85%
Polityka społeczna

Mobbing i molestowanie seksualne w Polsce i krajach Unii Europejskiej

praca zaliczeniowa z przedmiotu: Wybrane Kierunki Polityki Społecznej i ich aspekty etyczne, praca oceniona przez Wykładowcę w wersji pierwotnej (bez aneksu) na 5,0; po dopisaniu aneksu na: 5,0poleca85%
Socjologia

Polityka społeczna

PATOLOGIA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH Pozycje społecznei role społeczne mogą polegać bardzo łatwo różnym patologiomNajczęstrzymi wskaźnikami patologicznego zachowania są: 1 przerost więzi nieformalnych nad formalnymi ( kliki, korupcja i tłumienie...poleca85%
Socjologia

Współczesne problemy pracy

Praca to aktywność fizyczna lub intelektualna, której wymaga społeczeństwo lub którą narzuca sobie jednostka, aby tworzyć wartości użytkowe zaspokajające jej własne potrzeby, bądź potrzeby innych ludzi. Słowo praca ma wiele znaczeń. W języku...poleca85%
Prawo pracy

Ściąga z prawa pracy. Zagadnienia na egzamin

Przedmiotem prawa pracy są stosunki prawne powstające w związku z pracą i na tle pracy między pracownikiem i pracodawcą. Stosunek prawny powstający w związku z pracą jest stosunkiem pracy podporządkowanej, albowiem pracownik nie wykonuje jej dla...poleca95%
Pedagogika

Przemoc psychiczna w szkole.

Przemoc psychiczna (słowna) – to emocjonalny gwałt i szantaż, zadawanie dotkliwych, niewidocznych gołym okiem ran psychicznych poprzez ponizanie,zastraszanie, prześladowanie, narzucanie własnych racji i norm, cyniczne szydzenie, wyśmiewanie i...poleca85%
Prawo

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki pracodawcy PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY 1. zaznajomienie pracowników z zakresem uprawnień, obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz przepisami BHP, 2. organizowanie pracy w sposób...poleca85%
Socjologia

Przemoc w środowisku pracy

Przemoc jest wszechobecna w nowoczesnych państwach i wydaje się narastać. Środki przekazu w tytułach codziennych doniesień, obok represji, wojen i działań terrorystycznych, informują o chaosie wywołanym przez ludzi w działaniach przeciwko sobie w...poleca85%
Psychologia

Dysfunkcjonalność w sytuacji pracy

Dysfunkcjonalność w sytuacji pracy Praca to aktywność fizyczna lub intelektualna, której wymaga społeczeństwo lub którą narzuca sobie jednostka, aby tworzyć wartości użytkowe zaspokajające jej własne potrzeby, bądź potrzeby innych ludzi. Słowo...poleca88%
Pedagogika

Mobbing jako przejaw dyskryminacji w szkole.

TEMAT: Mobbing jako przejaw dyskryminacji w szkole. Mobbing jako przejaw dyskryminacji jest utożsamiany, w opinii społecznej, głównie z miejscem pracy. Moim zdaniem nie tylko. Mobbing jest bardzo groźnym zjawiskiem również w szkole. Pojęcie...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czy w Polsce istnieje zjawisko dyskryminacji kobiet - zajmij swoje stanowisko, poprzyj je czterema argumentami, zaproponuj trzy działania państwa, które wpłynęłyby na zmniejszenie tego zjawiska

Czy w Polsce istnieje zjawisko dyskryminacji kobiet? Część naszego społeczeństwa twierdzi, że nie. Osoby te uważają, że o dyskryminacji kobiet można mówić w przypadku starożytnych Aten, gdzie tylko mężczyźni mogli być pełnoprawnymi obywatelami, w...poleca84%
Język polski

Apel przeciwko przemocy w szkole

O przemocy w szkole, bójkach, napadach na nauczycieli i najmłodszych uczniów słyszy się niemal codziennie. Lecz równie niebezpieczna i okrutna jest przemoc bezkrwawa. Mowa o psychicznym prześladowaniu uczniów przez ich kolegów, wyszydzaniu,...