profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Międzynarodowa Organizacja Pracypoleca84%
Prawo

Polityka społeczna

Polityka społeczna, rozumiana jako działalność państwa i organizacji pozarządowych (w przeciwieństwie do polityki społecznej jako dziedziny naukowej), służy rozwiązywaniu kwestii socjalnych. Ma zatem na celu kształtowanie warunków życia...