profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Media jako czwarta władzapoleca85%
Dziennikarstwo

Środki masowego przekazu w kontekście czwartej władzy

Pracę przygotowała Kamila F. Politologia UZ Angielscy parlamentarzyści nazywając dawniej "czwartą władzą" chcieli w ten sposób uzupełnić montes?kiuszwską trójcę (władza ustawodawcza, wła?dza wykonawcza i władza sądownicza). Nie ma między...