profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Lasy liściaste i mieszane

poleca52%
Biologia

Lasy liściaste i mieszane

Lasy liściaste i mieszane strefy umiarkowanej występują w Europie, środkowowschodnich stanach USA, Chile, Chinach i Japonii. Lata są tutaj gorące, a zimy dość mroźne. Częste są gleby brunatne bogate w materię organiczną. Spośród drzew licznie występują dęby, buki, klony, graby, jesiony, ponad to w Ameryce magnolie, a w Azji wiele gatunków endemicznych, np. metasekwoje. W lasach tych znajduje się bogaty podszyt. Charakterystycznymi zwierzętami są sarny, jelenie, lisy, wilki, borsuki, w...poleca83%
Biologia

Wpływ klimatu na rozmieszczenie organizmów, biogeografia

Klimat odgrywa znaczącą rolę w rozmieszczeniu i zróżnicowaniu organizmów zywych na ziemi. Główne czynniki, mające wpływ na roślinność i zwierzęta to: - warunki klimatyczne: • temperatura • nasłonecznienie • opady • wilgotność - rodzaj...poleca85%
Geografia

Formacje roślinne

FORMACJE DRZEWIASTE Lasy strefy okołorównikowej są to lasy wiecznie zielone (dżungla, selva). Panuje tam przez cały rok wysoka temperatura i padają obfite deszcze. Roślinność jest bardzo bujna i rośnie bardzo szybko. Na 1 ha lasu tropikalnego...poleca79%
Geografia

Lasy Polski

Szata roślinna polski typowa jest dla strefy klimatów umiarkowanych, ciepłych. Zróżnicowanie klimatyczne polski spowodowało znaczne, jak na tak niewielki obszar, zróżnicowanie jej szaty roślinnej. W Polsce północno - wschodniej, która ma klimat...poleca84%
Biologia

Dlaczego nasze lasy zmieniają wygląd w ciągu roku

deszcze. W morskim klimacieEuropy Zachoniej rosną lasy liściaste dębowe i bukowe. W Europie Środkowej warunki klimatyczne sprzyjają rozwojowi lasów mieszanych liściasto-iglasych. Ku północy lasy mieszanepoleca64%
Biologia

Lasy Liściaste

zielonej i zazwyczaj niewielkiej ilości mszaków w warstwie przyziemnej. Niewiele jest pnączy. Florę epifityczną reprezentują mszaki i porosty. Lasy liściaste strefy umiarkowanej zrzucające liście napoleca82%
Biologia

Lasy Polski

tu: olsza czarna, wierzba, brzoza i jesion.Buczyny - lasy liściaste i mieszane . Przeważa tutaj buk. Również bardzo rzadkie.poleca85%
Biologia

Lasy

typy lasów: · Bory (sosnowe, świerkowe) · Lasy liściaste (dębowe, wierzbowo-topolowe) · Lasy mieszane (iglasto- liściaste ) Na obecny stan lasów wpływają czynniki abiotyczne, biotyczne ipoleca79%
Biologia

Formacje roślinne

umiarkowanej są uzależnione od występowania pór roku. Rosną tu lasy liściaste , mieszane i iglaste. Drzewa zrzucają liście na zimę. Lasy liściaste występują w zachodniej Europie, Wschodniej części USA i w Azji