profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Lalka narodziny polskiego kapitalizmupoleca85%
Język polski

Lalka - jako powieść o miłości, powieść o narodzinach polskiego kapitalizmu, powieść panorama społeczna

MIŁOŚĆ „Lalka” jest powieścią o obfitej zawartości zagadnień społecznych. W problematykę społeczną została też uwikłana romansowa historia Wokulskiego. Wokulski uwikłał się w miłość mieszczanina do pięknej arystokratki, zepsutej przez wychowanie...poleca88%
Język polski

"Lalka" - powieść o miłości - panorama społeczna - narodziny polskiego kapitalizmu.

POWIEŚĆ PANORAMA SPOŁECZNA - ukazuje obraz społeczeństwa Polskiego, wewnetrzenie zhierarchizowane, zróżnicowane i podzielone w drugiej połowie XIX wieku. - obraz arystokracji, bużuazji, mieszczaństwa, ziemiaństwa, biedoty - pojedyńcze jednostki...poleca83%
Język polski

"Lalka" - powieść o miłości, powieść o narodzinach polskiego kapitalizmu, powieść - panorama społeczna. Które z tych określeń uważasz za najtrafniejsze?

jest. Uważam, że „ Lalka ” to powieść ukazująca szczegółowo panoramę społeczną , uwydatniając wady i podzielenie na klasy ówczesnego społeczeństwa. Najwyżej stojącą klasą jest arystokracja, do której należąpoleca84%
Język polski

Pytania na maturę ustną

określenie "Lalki" Prusa wydaje Ci sięnajtrafniejsze: • powieść o miłości • powieść o narodzinach polskiego kapitalizmu • powieść panorama społeczna ? Uzasadnij swój wybór. 77. W jakim sensie