profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kultura mykeńska charakterystykapoleca83%
Historia

Kultura Kreteńska i Mykeńska

Kreta i Mykeny, najdawniejsze dzieje Grecji Grecja jest kolebką europejskiej cywilizacji i krajem najświetniejszych zabytków z antycznej przeszłości naszego kontynentu. Starożytni Grecy pozostawili nam świat sztuki, nauki i kultury materialnej,...poleca80%
Historia

Kultura mykeńska

Twórcami kultury, mykeńskiej są greccy Achajowie. Kultura ta została ukształtowanej w XV w. p.n.e. na Peloponezie, zniszczyli pałace na Krecie i narzucili wyspie swe zwierzchnictwo. Posługiwali się przejętym od Kreteńczyków alfabetem, tzw. pismem...poleca85%
Wiedza o kulturze

Sztuka kreteńska i mykeńska

Sztuka kreteńska Kreta była potęgą morską, wielkim centrum handlowym i kulturalnym. Kreteńczycy – lud handlowy. ARCHITEKTURA Pałace o lekkiej, wytwornej architekturze stanowiąpoleca88%
Historia

Kultura Mykeńska

Swy­mi po­cząt­ka­mi się­ga po­ło­wy II ty­siąc­le­cia p.n.e. Za­czę­ła się roz­wi­jać na Pół­wy­spie Pe­lo­po­ne­skim, za­nim nad Mo­rzem Egej­skim po­ja­wi­ły się ple­mio­na grec­kiepoleca85%
Wiedza o kulturze

Kreteńska sztuka (sztuka minojska)

. • późnokreteński (późnominojski) – od ok. 1600 r. p.n.e. do 1100 r. p.n.e. Sztuka kreteńska należy do okresu rozwoju kultur egejskich. Cechują ją pewne powiązania z kulturą starożytnego Wschodu (zwłaszcza wpoleca85%
Historia

Starożytna Grecja

, stosowała obróbkę miedzi i brązu, koło garncarskie, system kanalizacyjny i wyrób cegieł. Osadnictwu sprzyjała górzystość terenu oraz dobrze rozwinięta linia brzegowa. Kultura kreteńska (minojskapoleca85%
Język polski

Początki kultury i literatury antycznej

Początki kultury i literatury antycznej sięgają przełomu III i II tysiąclecia p.n.e. kiedy to wykształciły sie dwie najstarsze cywilizacje europejskie: mykeńska i kreteńska . Oba kręgi cywilizacji jak