profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kto odkrył promieniowanie gammapoleca82%
Fizyka

Promieniowanie gamma

Promieniowanie gamma jest, wysyłane przez jądra pierwiastków promieniotwórczych. Jest to bardzo przenikliwe promieniowanie elektromagnetyczne o długość fali mniejszej od 10-10 m. Fale gamma powstają również w wyniku anihilacji elektronów ujemnych...poleca76%
Fizyka

Promieniowanie alfa, beta, gamma

wzbudzonym, co wiąże się z dodatkową emisją kwantu gamma . W rozpadzie alfa udział biorą oddziaływania silne. Promieniowanie beta ( promieniowanie β) - jeden z rodzajów promieniowaniapoleca81%
Fizyka

Własności i wytwarzanie fal elektromagnetycznych oraz ich wykorzystanie praktyczne - fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło, ultrafiolet, promieniowanie X i gamma.

najkrótszych): fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie X, promieniowanie gamma . Teraz po krótce opiszę każdy rodzaj tych fal: Fale radiowepoleca83%
Fizyka

Promieniowanie alfa beta gamma i jego wpływ na organizm człowieka

na poziomie tkankowym, narządowym czy ustrojowym. Promieniowanie jonizujące z fizycznego punktu widzenia zaliczyć do 2 kategorii: 1. Promieniowania korpuskularnego - cząstki obdarzone masą (alfapoleca85%
Fizyka

Różne rodzaje fal elektromagnetycznych - promieniowanie gamma, ultrafioletowe oraz inne

ze sposobów otrzymywania poszczególnych fal. Dlatego zakresy np. promieniowania gamma i rentgenowskiego lub podczerwonego i mikrofal pokrywają się. Promieniowanie gamma wysyłaniepoleca85%
Fizyka

Promieniowanie jonizujące

jonizującego elektromagnetycznego jest promieniowanie X i promieniowanie gamma . Promieniowanie korpuskularne to elektrony - promieniowanie beta, protony, neutrony, cząstki alfa. Naturalnymi źródłami