profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 2
Grafika 0
Filmy 0

Książę z dynastii Piastów

poleca28%
Postacie historyczne

Henryk I Brodaty

Po śmierci ojca, Bolesława I Wysokiego, objął w 1201panowanie w dzielnicy śląskiej. Dążył do utrzymania zasady senioratu i zjednoczenia ziem polskich na drodze ekspansji i układów. W latach 1210–11 odzyskał z rąk niemieckich ziemię lubuską i zdobył część Łużyc. W 1217 zawarł układ o przeżycie z Władysławem Laskonogim i Leszkiem Białym. Ciężko ranny w zamachu w Gąsawie w 1227. Przejął rządy w Krakowie w 1228, w wyniku podstępu trafił do niewoli Konrada I Mazowieckiego w 1229i został zmuszony...

poleca59%
Postacie historyczne

Mieszko I

Po śmierci ojca Siemomysła ok. 960 odziedziczył Wielkopolskę, ziemię łęczycką i sieradzką, Kujawy, Mazowsze, być może Pomorze Gdańskie. W pierwszych latach panowania doznał niepowodzeń w walkach z najazdami Pomorzan i Wieletów. W 965 sprzymierzył się z Czechami i poślubił księżniczkę czeską Dobrawę. W 966 przyjął chrzest, jego państwo stało się częścią świata chrześcijańskiego i otworzyło na wpływy kultury zachodnioeuropejskiej. Wspierał tworzenie się organizacji kościelnej, pierwsze...poleca85%
Historia

Henryk I Brodaty.

Henryk Brodaty , syn Krystyny i Bolesława Wysockiego potomka Władysława Wygnańca władca dzielnicy śląskiej. Nie można sprecyzować daty urodzenia Henryka, ale prawdopodobnie przypada ona między 1165 apoleca85%
Historia

Piastowscy Książęta Śląska Lubuskiego.

Książęta śląska lubuskiego między rokiem 1165, a 1504: 1. Henryk I Brodaty - ur. między 1165 a 1170, zmarł w 1238 roku. 2. Henryk II Pobożny - ur. między 1191 a 1204, zginął 1241 roku. 3poleca85%
Historia

Poczet królow polskich

. Leszek Biały 1202-1227r. Władysław Laskonogi 1202r.; 1228-1231r. Henryk I Brodaty 1228-1238r. Konrad I Mazowiecki 1229r.; 1241-1243r. Bolesław V Wstydliwy 1243-1279r. Leszek Czarnypoleca85%
Historia

Piastowie

Wygnaniec Bolesław IV Kędzierzawy Miesazko III Stary Kazimierz II Sprawiedliwy Leszek Biały Władysław Laskonogi Henryk Brodaty Henryk Pobożny Konrad Mazowiecki Bolesław V Wstydliwy Leszek Czarny Henryk IV Probus Przemysł IIpoleca89%
Historia

Piastowie

Poczucie świadomości narodowej-tzn. wspólnej tradycji i wspólnego państwa – Korony królestwa Polskiego. Henryk Brodaty i jego syn Henryk Pobożny w 13w. Dążenie do zdobycia korony Grosz praski – w