profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Konsekwencje zjednoczenia Niemiecpoleca83%
Historia

Etapy zjednoczenia Niemiec w 1871r.

1. Sytuacja krajów niemieckich w okresie poprzedzającym zjednoczenie Niemiec. Niemcy miały poczucie jedności narodowej, poprzez świadomość wspólnego języka. tradycji, kultury. Na terenie Niemiec istniały 2 wielkie organizacje: Związek Niemiecki i...poleca84%
Historia

Zjednoczenie Niemiec - geneza, przebieg i konsekwencje

Na kongresie wiedeńskim utrzymano rozbicie polityczne Niemiec. Utworzono wówczas Związek Niemiecki pod przewodnictwem Austrii. W okresie Wiosny Ludów nie udało się doprowadzić do zjednoczenia Niemiec. Za zjednoczeniem opowiadała się burżuazja,...poleca85%
Historia

Zjednoczenie Włoch i Niemiec

% analfabetów. Równocześnie nowo powstałe państwo zapragnęło odgrywać znaczącą rolę międzynarodową. Rodziły się w nim dążenia do posiadania kolonii. Pierwsze decyzje dotyczące zjednoczenia Niemiec zapadłypoleca83%
Historia

Zjednoczenie Włoch. Zjednoczenie Niemiec

, ale jej pozycja słabła, do tego Prusy chciały zjednoczenia Niemiec pod swym przewodnictwem. W 1834r. utworzono Związek Celny. W 1859r. wprowadzono jednolitą monetę pruską, co umocniło pozycję Pruspoleca84%
Historia

Świat w II połowie XIX wieku - powtórzenie wiadomości.

– kanclerz Prus i zjednoczonych Niemiec ; 2) Etapy Zjednoczenia Niemiec : a) utworzenie Niemieckiego Związku Celnego (NZC); b) wojna Prus i Austrii z Danią – przyłączenie; c) wojska prusko-austriackapoleca85%
Historia

Połączenie Włoch i Niemiec.

dążące do oddalonego zjednoczenia Niemiec : sile i otuchę wydarzeń we Włoszech czerpali patrioci polscy , w szczególności lewica "czerwonych" : ruch czynnego poparcia dla Garibaldiego ogarnąłpoleca85%
Historia

Wiek XIX wiekiem przemian

przewodnictwem Prus. Rewolucja Wiosny Ludów 1848 niosła ze sobą hasło, wszystkich państwach niemieckich, zjednoczenia Niemiec i nadania im demokratycznego charakteru. W maju 1848r. doszło do zebrania się