profil

Wybierz przedmiot
Teksty 18
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Klasyfikacja organizmów

poleca51%
Biologia

Zasady klasyfikacji organizmów

Systematyka jest dyscypliną nauk biologicznych, której zadaniem jest wyróżnianie, opisywanie i klasyfikowanie organizmów żywych w oparciu o ich pokrewieństwo ewolucyjne. Pokrewieństwo między organizmami ustalane jest na podstawie ich rozwoju rodowego, czyli filogenezy, oraz badań porównawczych organizmów żyjących współcześnie i wymarłych, prowadzonych w ramach wielu dziedzin nauk biologicznych (morfologii, anatomii, cytologii, fizjologii, embriologii, biochemii, genetyki, ekologii i...

poleca63%
Biologia

Zasady systematyki organizmów

Systematyka jest dyscypliną nauk biologicznych, której zadaniem jest wyróżnianie, opisywanie i klasyfikowanie organizmów żywych, w oparciu o ich pokrewieństwo ewolucyjne. System odzwierciedlający rzeczywiste pokrewieństwo organizmów określany jest jako system naturalny , w odróżnieniu od systemu sztucznego, który porządkuje organizmy na podstawie dowolnie wybranych cech /np. koloru kwiatów/. Określeniem zespołu zasad oraz praktycznym ich wykorzystaniem przy klasyfikowaniu organizmów...poleca87%
Biologia

Biogeneza - pochodzenie życia

Rosyjski uczony w 1926 roku Oparin opracował swoją teorię. Nie została ona odrzucona, ani potwierdzona. Wiele współczesnych badań potwierdza niektóre założenia tej teorii ewolucji. Mówi się, że powstawanie życia na ziemi dokonywało się powoli, z...poleca85%
Biologia

Adaptacje i nisze ekologiczne

Dominik Wymysłowski IG Adaptacje i nisze ekologiczne Kangur(Olbrzymi); a)Adaptacje; Ogon pomaga w balansowaniu ruchliwym ciałem oraz stanowi podporę kiedy kangur stoi. Tylne kończyny mocne i długie umożliwiają skakanie. Krótkie przednie...poleca85%
Biologia

Filtratory

Filtratory to typowo wodna grupa zwierząt. Pobierają niewybiórczo cząstki pokarmu, filtrując wodę. Żywią się drobnymi roślinami i zwierzętami oraz martwymi szczątkami roślin i zwierząt, oraz martwymi szczątkami organicznymi pływającymi w...poleca85%
Biologia

Co to jest gatunek?

Na ziemi żyje wiele milionów gatunków.Każdy z nich jest inny.Uporządkowanie tej ogromnej różnorodności organizmów jest niezbędne do poznania zrozumienia praw rządzących przyrodą.Koty domowe różnią się od siebie wieloma cechami, m.in. barwą...poleca85%
Biologia

Komensalizm

Komensalizm (inaczej współbiesiadnictwo) - jest najbardziej pierwotnym typem oddziaływania ochronnego. Oddziaływanie te ma charakter symbiozy między dwoma gatunkami. Jeden organizm czerpie widoczne korzyści nie szkodząc drugiemu. Komensalizm jest...poleca84%
Biologia

Pasożytnictwo i konkurencja

Pasożytnictwo Pasożytnictwo to rozpowszechniony w przyrodzie związek między populacjami polegającymi na wykorzystaniu przez pasożyta osobnika innego gatunku- żywiciela stanowiącego dla niego źródła pokarmu i środowisko życia. Pasożyt z reguły...poleca78%
Biologia

Zagadnienia maturalne z biologii

1. Klasyfikacja organizmów Podstawy taksonomii - Historyczne i współczesne systemy klasyfikowania organizmów - Botanika i zoologia - klasyczne dziedziny biologii - Metody badania rozwoju życia na Ziemi 2. Bakterie Bakterie - pierwsze...poleca83%
Biologia

Charakterystyka parzydełkowców. Ogólna charakterystyka niektórych pierwotniaków

Charakterystyka parzydełkowców 1. Występują w wodach, głównie morskich 2. Mają kształt workowatego Polipa prowadzącego osiadły tryb życia lub wolno żyjącej meduzy. 3. Ciało składa się z dwóch warstw komórek - pierwotnych tkanek ektodemy i...poleca83%
Biologia

Przystosowanie organizmów do warunków środowiska

U pewnych roślin przystosowaniem do życia na lądzie jest kierowanie liści w stronę słońca, aby zapewnić sobie odpowiednią ilość światła. Z kolei inne rośliny, rosnące w siedliskach bardzo nasłonecznionych, zabezpieczają się przed nadmiernym...poleca85%
Biologia

Ewolucjonizm oraz systematyka organizmów

Różnorodność organizmów na Ziemi Organizmy żyjące na Ziemi cechuje olbrzymia różnorodność. Polega ona na tym, że podstawowe funkcje życiowe, wspólne dla wszystkich organizmów, realizowane są w różny sposób. Zróżnicowanie to jest wynikiem...poleca86%
Biologia

Pierwotniki i owady

Pierwotniaki w zależności od organellom ruchu dzielimy na: a) orzęski np.(rzęski) –pantofelek, - wilczyk – trąbik b) wiciowce np.(wici) –euglena, - świdrowiec c) zarodziowce np.– ameby d) otwornice np. (nibynóżki) – otwornica...poleca85%
Biologia

Życie,gatunek,roślina,typ,rodzaj

ŻYCIE, Zrozumienie podstawowych procesów życiowych nastąpiło już w 2 poł. XIX w., będąc zwieńczeniem wysiłku poznawczego trwającego od renesansu i oświecenia. Nagromadzone dotychczas fakty pozwalają na podanie kilku (nie wykluczających się)...poleca85%
Biologia

Ważne terminy biologiczne

REKOMBINACJA GENETYCZNA- wymiana odcinków między odpowiadającymi sobie rejonami DNA. RODZINA- jednostka w systemie klasyfikacyjnym organizmów, wyższa niż rodzaj i niższa niż rząd. RODZAJ- jednostka w systemie klasyfikacyjnym organizmów, wyższa...poleca80%
Biologia

Klasyfikacja zwierząt

Organizmy podzielimy na królestwa. W każdym królestwie są organizmy o wspólnych cechach. Wydzielono 5 królestw. Zwierzęta, Rośliny, Grzyby, Bakterie i Prosity. Zwierzęta podzielimy na bezkręgowce i kręgowce. Zwierzęta oddychają,...poleca82%
Biologia

Życie samotne i stadne

Samotny tryb życia wśród zwierząt jest zjawiskiem stosunkowo rzadkim i związany jest m.in. z ilością pokarmu potrzebną zwierzętom. Samotnie żyjące zwierzę trudniej zauważyć, łatwiej podejść mu do ofiary, a zdobycz ma tylko dla siebie. Zwierzęta...poleca80%
Biologia

Klasyfikacja roślin do zielnika

Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny Królestwo: roślinPodkrólestwo: naczyniow Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Gromada:...