profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Kiedy powstał Polski Komitet Narodowypoleca84%
Historia

Polityka zaborców

Dnia 24 października 1795 roku Polska całkowicie zniknęła z mapy Europy. Zaborcy ostateczny rozbiór Polski uzasadniali tym, iż „Rzeczpospolita Polska zupełnie nie jest zdolna do ustanowienia sobie takiego (stałego i silnego) rządu lub też żyć...poleca82%
Historia

Józef Piłsudski i roman Dmowski - 2 wizjie na odzyskanie niepodległości

Pośród słynnych mężów stanu, którzy odegrali wybitną rolę w dziejach Europy pierwszej połowy XX wieku, w porównaniu z Leninem, Stalinem, Hitlerem i Churchillem, Piłsudski pozostaje wyraźnie w cieniu. A przecież to jemu właśnie Polska zawdzięcza...poleca85%
Język polski

Problem narodowości na początku i końcu XX wieku.

nadejście wieku XX. Polityka zaborców przynosiła jednak rezultaty odwrotne od oczekiwanych. Wśród Polaków nasilało się poczucie tożsamości narodowej. Organizowane były tajne organizacje, którychpoleca84%
Historia

Ziemie polskie w ostatnim półwieczu niewoli

Zabór austriacki: polski językiem urzędowym, częściowa autonomia Polski, swobodny rozwój polskiej kultury, rozwinięte polskie szkolnictwo. o Lojalizm – posłuszeństwo wobec zaborców w zaborze rosyjskimpoleca82%
Historia

Polityka zaborców wobec Polski i Polaków w latach: 1815-1864.

zaborców wobec Polaków i Polski było trwałe przyłączenie ziem zagarniętych naszemu krajowi w czasie rozbiorów do siebie. Chciano także uśpić dążenia narodowo-wyzwoleńcze Polaków, a ich samych zasymilowaćpoleca82%
Historia

Sytuacja Polaków pod zaborami, druga połowa XIX i początek XX wieku - germanizacja.

Dnia 24 października 1795roku państwo polskie zostało podzielone i rozdarte przez trzech zaborców , następstwem tego wydarzeni było zniknięcie polski z mapy Europy. W 1862r. n na czele rządu jednegopoleca84%
Historia

Ruch Narodowy na ziemi polskiej

Narodowy-Przyczyny rozwoju idei narodowej- polityka unifikacji ziem polskich z państwami zaborczy-mi prowadzona przez zaborców ;rusyfikacja i germ.ziem polskich pod zaborami;krytyka mieszczaństwa za