profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kiedy nastąpiła koronacja Bolesława Śmiałegopoleca83%
Historia

Bolesław Śmiały.

Rządy Bolesława Śmiałego Bolesław II Śmiały (Szczodry, Srogi, Dziki, Wojowniczy) - przydomek Szczodry jest najbardziej potwierdzony źródłowo, zaleca się używanie właśnie jego zamiast Śmiały) - (ur. 1042 - zm. 2 lub 3 kwietnia raczej 1082 niż...poleca83%
Historia

Bolesław II Śmiały

Bolesław II Śmiały , zwany również Szczodrym, urodził się około 1042 roku. Władzę w kraju sprawował od 1058 roku. Na króla został koronowany dzięki opowiedzeniu się za papieżem w sporze z cesarzem, apoleca85%
Historia

Bolesław Śmiały

a zajęty gdzie indziej Bolesław nie mógł przywrócić go do uległości. Śmiały dwukrotnie wyprawiał się do Kijowa i zajmował go, wprowadzając na tron tamtejszy swego wuja, księcia Izysława. Bolesławpoleca85%
Historia

Bolesław II Śmiały

Bolesław II Śmiały 1.Czym charakteryzowało się panowanie Bolesława II Śmiałego? 2.Dlaczego popadł w konflikt z biskupem Stanisławem? 3.Czy według ciebie postąpił słusznie? Ad.1 Bolesław IIpoleca74%
Historia

Konflikt Bolesław Śmiały- Biskup Stanisław

zatargu, wykręcił się z obowiązku historyka takim zwrotem: „ jako król Bolesław był z Polski wyrzucony długo byłoby o tym mówić tyle jednak ujdzie powiedzieć, że nie godziło się pomazańcowi karaćpoleca85%
Historia

Poczet królow polskich

Mieszko I 963-992r. Bolesław Chrobry 992-1025r. Mieszko II 1025-1034r. Kazimierz I Odnowiciel 1034-1058r. Bolesław II Śmiały 1058-1079r. Władysław I Herman 1079-1102r. Bolesław II