profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kara za grzechypoleca85%
Język polski

Dżuma

Metaforyczny sens "Dżumy" i filozoficzna wymowa powieści "Dżuma" ma wiele interpretacji, wiele osób analizowało znaczenia ukryte za symbolicznymi obrazami, z których złożona jest powieść. Jedno ze znaczeń to rzeczywista choroba, która wydarzyła...poleca90%
Język polski

Analiza IV części "Dziadów" - romantyczna konwencja mówienia o miłości.

Analizując podany fragment IV części „Dziadów” Adama Mickiewicza, wyjaśnij na czym polega romantyczna konwencja mówienia o miłości (zwróć uwagę na zawartą w tekście koncepcję miłości i związane z nią środki artystycznego wyrazu). Podany...poleca85%
Język polski

Pouczenia zawarte w Księdze Hioba

* cierpienie nie jest karą za grzechy; * cierpienie może spotkać także sprawiedliwych i pobożnych; * cierpienie wzbogaca człowieka wewnętrznie, przyczynia sie do uświęcenia go; * Bóg ma swoje tajemnice, plany niezrozumiałe dla człowieka,...poleca85%
Język polski

Kazania ojca Paneloux - porównanie.

Kazania ojca Paneloux - charakterystyka porównawcza. W pierwszej mowie wskazuje na dżumę jako na karę bożą za grzechy popełnione przez ludzi. Z tym poglądem nie zgadza się jednak dr Rieux, który stwierdza, że Paneloux przemawia z pozycji czysto...poleca85%
Język polski

Lamentacje Jeremiasz -opracowanie ksiąg.

Tematem jest opłakiwanie klęski królestwa judzkiego w okresie najazdu babilończyków. Punktem kulminacyjnym było zburzenie Jerozolimy i niewola babilońska. Wstęp pokazuje refleksje w okół zdarzeń historycznych, nie tylko same zdarzenia. Nie jest...poleca84%
Język polski

Charakterystyka Robinsona Crusoe.

Robinson Crusoe, główny bovhater książki Daniela Defoe, z początku był osobą wyznającą tylko swoje własne zasady, nie umiejącą docenić tego co ma i tego co inni starają się mu dać, gdyż wszystkiego miał pod dostatkiem. Robinson, jako...