profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Joanna Lipskapoleca85%
Język polski

Tematyka opowiadań Elizy Orzeszkowej.

"A,B,C". Bohaterką opowiadania jest Joanna Lipska, córka nauczyciela mieszkająca w Niemczech. Jej ojciec brał prawdopodobnie udział w powstaniu styczniowym. Sterany kłopotami umarł zostawiając dzieci same. Joanna mieszkała z bratem,...poleca85%
Język polski

"A.B.C."

"A,B,C". Bohaterką opowiadania jest Joanna Lipska, córka nauczyciela mieszkająca w Niemczech. Jej ojciec brał prawdopodobnie udział w powstaniu styczniowym. Sterany kłopotami umarł zostawiając dzieci same. Joanna mieszkała z bratem, którego...poleca80%
Język polski

Charakterystyka Joanny Lipskiej.

Joanna lipska jest główną bohaterką opowiadania Elizy Orzeszkowej "A...B...C...". Mieszka z bratem w wielkim mieście w Niemczech w zaborze pruskim. Jest młoda. Uczy nielegalnie dzieci w swoim domu. Nie ma rodziców. Ma jasne włosy...poleca83%
Język polski

"A...B...C..." Elizy Orzeszkowej - streszczenie.

Główną bohaterką opowiadania "ABC" Elizy Orzeszkowej jest Joanna Lipska , córka zmarłego nauczyciela. Bohaterka to skromna i uboga dziewczyna mieszkająca z bratem-urzędnikiem w starostwie , który za skromną pensję musi utrzymać rodzinę....poleca85%
Język polski

Pozytywizm - wiecej niż ogólnie o epoce..

tylko własnymi przeżyciami. Tematyka opowiadań M. Konopnickiej. Do najpopularniejszych opowiadań Konopnickiej należą: "Mendel Gdański", "Miłosierdzie gminy", "Dym", "Nasza szkapa