profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Jakie korzyści miała Polska z chrztu w 966 rokupoleca80%
Historia

Chrzest Polski – czynniki i znaczenie jego przyjęcia

Zgodnie z definicja encyklopedyczną chrzest Polski, proces chrystianizacji społeczeństwa zajmującego ziemie pol., trwający do XII–XIII w.; chrzest Polski w ścisłym sensie oznacza chrzest ks. Mieszka I i jego otoczenia 966; towarzyszył mu sojusz...poleca82%
Historia

Początki państwa polskiego - rządy Mieszka I

MIESZKO I 960 – 992(książę) Dochodzi do zjednoczenia plemion zamieszkujących obszar naszego kraju: Pomorzan (Pomorze Gdańskie i Zachodnie), Polan (Wielkopolska), Mazowszan (Mazowsze), Kujawian (Kujawy). Na ich czele w 960 stanął Mieszko I....poleca85%
Historia

Chrzest Polski i ustrój monarchii piastowskiej.

Znaczenie chrztu Polski: * Polska znalazła się wśród państw chrześcijańskich Europy - książę traktowany był na równi z innymi władcami. * Rozwój kultury średniowiecznej - znajomość pisania i form kancelaryjnych * Kościół integrował państwo...poleca83%
Historia i społeczeństwo

Jakie czynniki i działania przyczyniły się do powstania państwa polskiego na etapie X-XI w.?

również ochrona jaką, od przyjęcia chrztu sprawowało nad państwem cesarstwo i papiestwo. Nie można również zapomnieć o powstałej możliwości napadania na państwa pogańskie w celu ich chrystianizacji, copoleca85%
Pedagogika

Chrzest dzieci dawniej a dziś

dotyczącej osób mogących udzielać chrztu, przełomowymi okazały się zalecenia i ustalenia soboru laterańskiego IV z 1215r. Podczas jego obrad uznano, iż ważny będzie również chrzest , którego szafarzem byłapoleca85%
Historia

Geneza i zasady funkcjonowania unii polsko – litewskiej w XIV – XVI wieku.

się do przyjęcia chrztu wraz ze wszystkimi poddanymi, przyłączenia Litwy do Polski (aplikare), odzyskania utraconych ziem polskich oraz wypłacenia odszkodowania Wilhelmowi Habsburgowi. I rzeczywiściepoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Wpływ na sytuację międzynarodową ma wiele czynników, np. ekonomiczny, geograficzny, polityczny, religijny, postępu w nauce i technice. Przedstaw wpływ jednego z tych czynników na kształtowanie się współczesnych stosunków międzynarodowych.

znany wtedy świat. Rozpoczęła się era chrystianizacji. Jeśli ktoś zapyta historyka o powód przyjęcia chrztu przez Mieszka I , to w odpowiedzi usłyszy o atakach sąsiadów, którzy chcieli podbić ziemie