profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Jakie były cele rządu polskiego na emigracjipoleca78%
Historia

Rząd emigracyjny

RZĄD TYMCZASOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA EMIGRACJI 1944–45, był to dobrze funkcjonujący organ władzy wykonawczej (przemianowany PKWN Polski Komitet Wojskowo Mundurowy); premier E. Osóbka-Morawski; uznawany przez ZSRR, bliski znajomy i...poleca85%
Historia

Polskie Państwo podziemne; Rząd emigracyjny; Sytuacja polityczna w okupowanym kraju;

Polskie Państwo podziemne: Rząd emigracyjny Delegatura Rządu na Kraj-Delegat (C.Ratajski,J.Piechałkiewicz,S.Jankowski) Polityczny Komitet Porozumiewawczy Siła zbrojnaSZP>ZWZ>1942(14lut)AKpoleca83%
Historia

Działalność polskich komunistów

programowy?o co walczymy??zapowiadała w nim radykalne reformy społ, i gospodarcze:nacjonalizację przemysłu,transportu,banków,reformę rolną,gospodarkę planową.PPR odrzucała rząd emigracyjny jakopoleca83%
Historia

Powstanie i działalność rządu polskiego na emigracji w czasie II wojny światowej.

czerpać z przyznanych mu przez Wielką Brytanię kredytów. Sytuacja na ziemiach polskich i wejście ZSRR do koalicji antyhitlerowskiej zmuszały polski rząd emigracyjny do zawarcia porozumienia zepoleca85%
Historia

Powstanie i działalność rządu polskiego na emigracji w czasie II wojny światowej.

czerpać z przyznanych mu przez Wielką Brytanię kredytów. Sytuacja na ziemiach polskich i wejście ZSRR do koalicji antyhitlerowskiej zmuszały polski rząd emigracyjny do zawarcia porozumienia zepoleca82%
Historia

Rząd Polski na uchodźstwie

Koncepcje ustroju, granic i władz państwa Polskiego wysuwane przez emigracyjny rząd RP, komunistów związanych z Moskwą i skupionych wokół Polskiej Partii Robotniczej oraz głowy państw koalicji