profil

Pedagogika (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jaką rolę pełni edukacja we współczesnym świeciepoleca85%
Pedagogika

Rola edukacji we współczesnym świecie

ROLA EDUKACJI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE Proces kształtowania kapitału ludzkiego zaczyna się już w momencie narodzin i trwa praktycznie przez całe życie. Nie ulega jednak wątpliwości, że edukacja szkolna w największym stopniu wpływa na jego rozwój....