profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jak Polska dostała się do Unii Europejskiejpoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Droga Polski Do Unii Europejskiej.

Wszystko zaczęło się na początku lat 90. Po upadku komunizmu, Paktu Warszawskiego i RWPG Polska, podobnie jak inne kraje Europy Środkowej, znalazła się w próżni politycznej. Nasze systemy polityczne, gospodarcze i wojskowe były w stanie rozkładu,...poleca84%
Politologia

Polska w Unii oraz podstawowe zagadnienia

W zalaczniku jest cala pracapoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Unia Europejska

w załączniku projektpoleca87%
Wiedza o społeczeństwie

Unia Europejska

w pliku informacje o: 1. Procesie integracji Europejskiej 2. Organach Unii Europejskiej 3. Hierarchii prawa w Unii Europejskiej 4. Polskiej drodze do Unii Europejskiej 5. Prawie obywateli UEpoleca82%
Edukacja europejska

Geneza i zadania Unii Europejskiej

obliczany jest na kilkanaście lat, ale zasadnicza droga została już wytyczona. Coraz realniejsze staje się członkostwo Polski w Unii Eurpejskiej wyznaczone na początek 2004 roku. W celu