profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jak należy rozumieć maksymę Sport to zdrowiepoleca85%
Biologia

Jak należy rozumieć maksymę "Sport to zdrowie"?

Nikomu z nas nie trzeba tłumaczyć, jak ważnym elementem naszego życia jest ruch. Słyszymy o tym ciągle z radia, telewizji, w niemal każdej kobiecej gazecie znaleźć można jakiś zestaw ćwiczeń. Jednak wiem z obserwacji (a niestety również z...poleca85%
Język polski

Przedstaw, jak Żeromski realizował w swoich utworach własną maksymę zyciową: "Człowiek to rzecz święta, której krzywdzić nie wolno nikomu"

charakteru politycznego, a jedynie wartość moralną. W zagadnieniu krzywdy społecznej Żeromski pragnie oborczyć winą za zło, za cierpienia i niedolę ludu nie tylko krzywdzicieli ale również tych, którzy to złopoleca82%
Język polski

Rozprawka z Małego Księcia

samotnym" nie należy rozumieć dosłownie, chociaż nawet i w tym znaczeniu jest ona zgodna z prawdą. Obserwując duże skupiska ludzkie np. tłum na ulicy, czy kibiców na meczu, w momencie jakiejś katastrofypoleca79%
Język polski

Analiza i interpretacja trenu XIX Jana Kochanowskiego.

myśl tej maksymy należy z godnością przeżywać wszystko to , co człowiekowi może się przydarzyć. Tak więc z kryzysu światopoglądowego poeta wychodzi zwycięsko, obarczony jeszcze jednym ciężkimpoleca83%
Język polski

Prawdziwy dom to nie tylko ściany z cegieł, okna i dach

ojczyzny” to jak najszybciej chcemy do niej powrócić. Moim zdaniem przysłowie „wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” doskonale odzwierciedla maksymę , która związana jest z tym, że dom to nie tylko budynekpoleca83%
Język polski

Wykład mądrości życiowej w Trenie XIX Jana Kochanowskiego

rozwoju, trwania i przemijania i, że należy przyjmować to , na co nie ma się wpływu. Trzeba godnie znosić to , co przynosi los. Tak więc z kryzysu światopoglądowego poeta wychodzi zwycięsko, obarczony