profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Izolacja prezygotycznapoleca85%
Biologia

Ewolucja

Zmienność może mieć podłoże genetyczne (cechy wrodzone) lub środowiskowe (cechy nabyte). Dla ewolucji decydujące znaczenie ma zmienność o podłożu genetycznym - zmienność dziedziczna (genetyczna). *Zmienność biologiczna-jest to zmiana w...poleca85%
Biologia

Ewolucja ściąga

Arystoteles - teoria stałości form i dynamiki życia. Teoria Cuviera (koniec XVIII w. - nie był zwolennikiem ewolucji, wprowadził teorię katastrof tłumaczącą istnienie szczątków wymarłych org. Po każdej katastrofie a było ich kilka życie odradzało...poleca89%
Biologia

Genetyka populacji - populacja, prawa hardy’ego – Weinberga, dryf genetyczny, dobór naturalny, izolacja, specjacja, polimorfizm.

Genetyka populacji – zajmuje się badaniem alleli genów w populacji; analizuje wyniki kojarzeń wewnątrz populacji; dowodzi, ze genetyka jest koronnym drzewem; Populacja – zbiór osobników tego samego gat. zamieszkujących określony teren; mogą się...poleca85%
Biologia

Czynniki ewolucji.

Zmienność genetyczna, rekombinacyjna jest czynnikiem sprawczym ewolucji : a) w genomie organizmu oliploidalnego (dzecka) każdy gen jest reprezentowany przez dwa allele : ojcowski i matczyny, i jeśli one są identyczne, to osobniki pochodne...poleca85%
Fizyka

Ewolucja Wszechświata

Ewolucja Wszechświatapoleca85%
Biologia

Ewolucja układu krwionośnego.

Ściąga w załącznikupoleca85%
Fizyka

Ewolucja gwiazd - prezentacja

Prezentacja w załącznikupoleca85%
Biologia

Ewolucja układów: krwionośnego i oddechowego - zestawienie

W załączniku w postaci tabelipoleca86%
Fizyka

Ukłon w stronę światłości - ewolucja gwiazd

Treść pracy w załączniku