profil

Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Instytucje politycznepoleca84%
Politologia

System polityczny

Składa się z 3 elementów: a) normy polityczne – zalicza się do nich normy, które regulują życie polityczne, które są uznawane w życiu politycznym, dotyczą życia politycznego. Do norm politycznych zaliczamy część norm ustanowionych przez państwo,...poleca85%
Politologia

Instytucje polityczne współczesnego społeczeństwa

Treść w załączniku