profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Inne źródła

poleca70%
Wiedza o społeczeństwie

Prawo międzynarodowe

Kategoria: Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne – różne gałęzie prawa

Określa system norm prawnych regulujących wzajemne stosunki pomiędzy państwami. Obowiązuje ono wszystkie państwa należące do społeczności międzynarodowej i tworzone jest poprzez umowy zawierane między państwami. Umowy takie mogą mieć różny charakter. Mogą to być umowy dwustronne,np. traktaty handlowe, pakty o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych i wzajemnej przyjaźni lub wielostronne, czyli zawierane pomiędzy grupą państw, np. Traktat Paryski, Pakt Ligi Narodów czy Traktat z Maastricht....