profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 2
Obrazy 0
Wideo 0

I wojna światowapoleca84%
Dziennikarstwo

Polska Partia Socjalistyczna (PPS)

Polska Partia Socjalistyczna (PPS) - polska partia polityczna o charakterze socjalistycznym i robotniczym (klasyfikowana w grupie partii lewicowych), założona w listopadzie 1892r. podczas tzw. zjazdu paryskiego jako Związek Zagraniczny Socjalistów...