profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

I wojna światowapoleca89%
Wiedza o społeczeństwie

Zastanów się, jak strategie działania Polaków w różnych okresach historycznych mogą być przydatne we współczesnej Polsce.

W latach 1918-39 w Polsce tworzono i odbudowywano ustrój polityczny, podnoszono kraj ze zniszczeń po I Wojnie Światowej. W tym czasie wprowadzono jednolitą walutę, złotówkę, odbudowywano przemysł. Społeczeństwo, mimo ciężkich warunków, życia...poleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Polskie tradycje demokratyczne

Na liczące już ponad tysiąc lat dzieje Polski składają się najrozmaitsze doświadczenia. Wejście, wraz z przyjęciem chrztu w roku 966, w „krąg łacińskiej cywilizacji” . Stworzenie przez rodzimą dynastię, Piastów, silnego państwa. Dramatyczny czas...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Zmiany polityczne Płw. Bałkańskiego

Przez ostatnie II wieki w regionie Bałkanów często toczyły się wojny. Początek zainteresowania Bałkanami przez wielkie kraje europejskie przypada pod koniec istnienia imperium otomańskiego. Zainteresowanie te wynikało głownie z osłabienia Turcji...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikt izraelsko-palestyński.

Konflikt izraelsko- palestynski Od zakończenia I wojny swiatowej trwa z mniejszym lub wiekszym natęzeniem konflikt na terenie Palestyny. Obszar ten w czasach...