profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Hydroliza do aminokwasów

poleca46%
Chemia

Reakcje charakterystyczne

reakcja biuretowa (wykrywanie grupy amidowej czyli wiązania peptydowego) działając na białko roztworem CuSO 4 w środowisku zasadowym obserwujemy fioletowe zabarwienie reakcja ksantoproteinowa (wykrywanie białek zawierających pierścienie aromatyczne w łańcuchach bocznych) działając na białko stężonym HNO 3 obserwujemy żółte zabarwienie Białka w środowisku kwaśnym, zasadowym lub pod wpływem enzymów ulegają hydrolizie do aminokwasów.

poleca67%
Chemia

Reakcje charakterystyczne dla białek

Do reakcji charakterystycznych dla białek zaliczamy: reakcję biuretową : działając roztworem CuSO 4 w środowisku zasadowym na białko, otrzymujemy fioletowe zabarwienie (wykrywanie wiązania peptydowego), reakcję ksantoproteinową (wykrywanie białek zawierających pierścienie aromatyczne w łańcuchach bocznych): działając stężonym HNO 3 na białko tworzy się żółte zabarwienie charakterystyczne dla powstających związków nitrowych. Białka w środowisku kwaśnym, zasadowym lub pod...poleca80%
Chemia

Reakcje charakterystyczne na wykrycie związków organicznych

pewnością. Omówię trzy reakcje : biuretową na wykrycie białek, próbę Trommera na wykrycie grupy aldehydowej w glukozie i reakcję na wykrycie skrobi. Wykrywanie białek ? reakcja biuretowa. Dopoleca84%
Chemia

Kwasy karboksylowe

BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI POWSTAWANIE KWASÓW KARBOKSYLOWYCH REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE PRZEGLĄD KWASÓW KARBOKSYLOWYCH Pobierz załącznikpoleca85%
Chemia

Alkany i alkeny - najważniejsze reakcje

> REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE 1. Substytucja rodnikowapoleca83%
Chemia

Reakcje chemiczne w zjawiskach krasowych

przechodzą one do roztworu, po czym krystalizują
ponownie podczas odparowania wody (w ciągu kilku dni!). A jak jest
z wapieniami? Przecież to w nich tworzą się najbardziej charakterystyczne formypoleca85%
Chemia

Alkany

> CHCl3 + Cl2  CCl4 + HCl Reakcje charakterystyczne dla alkanów i cykloalkanów: reakcja podstawienia polega na tym, że w miejsce atomu wodoru podstawiamy 1 atom fluorowca. Powstaje 1 atom cząst fluoropochodnej i 1 cząst fluorowcowodoru