profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Historia ustroju Republiki Włoskiejpoleca85%
Politologia

Włoska republika ustrój polityczny, system partyjny, ustrój terytorialny

Ogólne informacje o państwie. Włochy leżą nad morzami: Liguryjskim, Tyrreńskim, Jońskim i Adriatyckim(M. Śródziemne). Obejmują pd. Część Alp, Niz. Padańską, Płw. Apeniński oraz Sycylie Sardynie i kilka mniejszych wysp. Graniczy z Francją,...poleca84%
Prawo

Elementy prawa

(prezydencki system ) i parlamentarny system rządów; 2) ustrój terytorialny , czyli podział terytorium oraz stopień dystrybucji władzy państwowej (scentralizowany bądź zdecentralizowany), pozwalapoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Matura ustna (pytania z zakresu człowiek a władza publiczna oraz ochrona praw człowieka) - bardzo szczegółowo

starożytności - szczególne znaczenie interpretacji Johna Lock’a i J.J.Rousseau w XVIII w. - państwo jest tworem samego społeczeństwa ludzkiego - władne jest ono tworzyć taki ustrój , jaki najbardziej