profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Historia samorządu terytorialnego w Polscepoleca86%
Administracja

Samorząd jako forma decentralizacji.

Decentralizacja to system organizacyjny w którym: •Podmioty administrujące mają ściśle określone kompetencje •Kompetencje są prawnie określone (samodzielność) •Realizacja kompetencji podlega nadzorowi weryfikacji (legalizm) Geneza i rozwój...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Samorząd

Samorząd jest to forma organizacji wyodrębnionej grupy społecznej, która może dzięki temu decydować w granicach prawa 0 istotnych dla siebie sprawach, działając bezpośrednio lub za pośrednictwem demokratycznie wybranego przedstawicielstwa....poleca85%
Administracja

Historia administracji

Praca w załączniku, w punktach.poleca84%
Politologia

Samorząd terytorialny

SAMORZĄD TERYTORIALNY Podział administracyjny Polski nie jest jednolity. Możemy wyróżnić trzy zasadnicze grupy podziału: a) podział terytorialny, tworzony dla organów terenowych posiadających znaczenie zasadnicze i organów o kompetencjach...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Samorząd Społeczny - jego formy i kompetencje

ustawy, umowy lub porozumienia; w Polsce członkiem samorządu staje się z mocy ustawy, istnieje też obowiązek należenia do samorządu jako warunku wykonywania określonych działań lub zawodów; samorząd mapoleca82%
Prawo administracyjne

Stanowienie prawa przez samorząd terytorialny

uczniowskie. Samorząd terytorialny jest podstawową formą decentralizacji władzy państwowej, która umożliwia przeniesienie części zadań administracji państwowej na mniejsze jednostki takie jak: województwapoleca88%
Administracja

Samorząd terytorialny (wshe Włocławek dr Nowicki)

pochodzących z wyborów Prawo do stanowienia przepisów prawa miejscowego Możliwość stosowania władztwa administracyjnego z konsekwencją podlegania nadzorowi państwa Samorząd jako taki oznacza / cechypoleca85%
Ekonomia

Pojęcie i istota samorządu terytorialnego

państwowych o charakterze administracyjnym. Władza samorządowa jest formą władzy publicznej. Jako taka charakteryzuje się tym, że podmiotem jego (samorządu) jest określona przez przepisy prawa grupa ludzipoleca85%
Prawo administracyjne

Gmina jako podstawowa jednostka podziału terytorialnego

postulatem decentralizacji , samorząd terytorialny, jako podstawowa i najpełniejsza forma decentralizacji administracji, powoływany jest do wykonywania zadań publicznych w sposób samodzielny. W związku z