profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Historia logikipoleca85%
Prawo

Logika na prawie

ZAGADNIENIA WSTĘPNE Logika powstała w starożytnej Grecji. Ojcem logiki był Arystoteles, choć nie można zapominać, że wcześniej zajmowali się nią Sokrates, Platon i stoicy. W rozwoju logiki wyodrębnia się trzy fazy: I. starożytność Zenon z...poleca85%
Filozofia

Czym zajmuje się logika?

studentom "post-klasycznej" logiki. Jak zawsze jednak, wykład akademicki na poziomie podstawowym powinna cechować spora konserwatywność ujęcia. Dlatego pytanie czym zajmuje się logika rozumieć należypoleca85%
Logika

Logika wshe

zrodził się w kulturze śródziemnomorskiej. W Grecji filozofowie dążyli do poznawania prawdy, filozofowie pierwsze pytania zadawali na temat zjawisk które działały się w naszym świecie. Logika (myśleniepoleca88%
Język polski

Myśl filozoficzna doby antyku

- przedstawicielem tego nurtu był Epiklet, POCZĄTKI STOICYZMY DATUJEMY NA IV w p.n.e. - schyłek 300 r. n.e. Według stoików fizyka- teoria bytu, logika - teoria poznania, Stoicy