profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Historia demokracji w Polscepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Demokracja i jej historyczny rozwój

Demokracja szlachecka Sejm polski Demokracja szlachecka to system polityczny, który ukształtował się w dawnej Polsce w XV i XVI w. dzięki uzyskanym przez szlachtę przywilejom. Zapewniał on jej przewagę nad pozostałymi stanami i wpływ na...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Odwołując się do przeszłości i teraźniejszości udowodnij, iż "Demokracja jest najgorszym z możliwych ustrojów, tylko lepszego nikt nie wymyślił"

Polityk brytyjski i mąż stanu w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu – Winston Churchill wypowiedział jakże proste lecz głębokie słowa: „demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Demokracja to najgorszy system, ale nie wymyślono nic lepszego - Winston Churchill

Polityk brytyjski i mąż stanu w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu – Winston Churchill wypowiedział jakże proste lecz głębokie słowa: „demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polacy wobec demokracji

?Polacy wobec demokracji?. Scharakteryzuj stosunek współczesnych Polaków do funkcjonowania demokracji w naszym kraju. Przeanalizuj polityczne przyczyny tego stanu rzeczy. Przedstaw inne zjawiska, które Twoim zdaniem mają wpływ na ocenę polskiej...poleca85%
Pedagogika

Rozwój nowoczesnych systemów szkolnych w XIX wieku

charakterystyczna tzw. drabina oświatowa składająca się ze szkół elementarnych, średnich, zawodowych i wyższych Narodziny i rozwój nowoczesnego systemu oświatowego w XIX i XX wieku a. Periodyzacja bpoleca85%
Administracja

Zrównowazony rozwój a ekonomia społeczna - gmina Piaseczno

gminy i jej władzy; - mobilizację dodatkowych środków na rozwój z zasobów lokalnych; - ubieganie się o środki na finansowanie rozwoju lokalnego pochodzące z zewnątrz, np. administracji rządowejpoleca85%
Historia

Słowniczek historyczny

ekonomiczny) lub wyłączenie jej spod sądownictwa panującego (immunitet sądowy); immunitet oddawał władzę publicznoprawną nad ludnością terenu immunizowanego panu feudalnemu INFANT - w Hiszpanii i