profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Hellenipoleca83%
Język polski

Dziedzictwo cywilizacji greckiej

Cywilizacja grecka jest to kultura, sztuka, zwyczaje, nauka, czyli dorobek Greków. W mojej rozprawce udowodnię obecność cywilizacji greckiej we współczesności. Hellenistyczni twórcy jako pierws zaczęli ukazywać piękno. W postaci ogromnych...poleca87%
Język polski

Antyk - Grecja. Tam się zaczęło

Starożytni Grecy, twórcy kultury helleńskiej, zasłużenie są uważani za naród, który wyniósł się na niespotykany nigdy wcześniej poziom rozwoju intelektualnego. Postęp, jaki uczynili w rozwoju nauki, techniki, sztuki i literatury, nie ma...poleca86%
Język polski

„I to Egipcjanie słusznie powiedzieli o Hellenach. ”, czyli w czym według Herodota Hellenowie mylą się co do Egipcjan, co od nich przejęli i w czym Egipcjanie są od nich lepsi.

Herodot z Halikarnasu, ojciec historiografii i autor „Dziejów”, opisuje w swoim dziele, idąc tropem wyprawy króla Dariusza, kolejno odwiedzane przez niego kraje. Do tych ziem należy Egipt, którym autor jest zafascynowany, jak sam mówi: „Będę teraz...poleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Polska w Europie – wspólne tradycje – różna tożsamość.

cechy europejskiej cywilizacji i szczególny wkład do kultury ludzkiej zawdzięczamy w dużej mierze cywilizacjom śródziemnomorskiej, greckiej , rzymskiej, chrześcijańskiej. Od Greków przejęliśmy niepoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Polska w Europie – wspólne tradycje – różna tożsamość.

cechy europejskiej cywilizacji i szczególny wkład do kultury ludzkiej zawdzięczamy w dużej mierze cywilizacjom śródziemnomorskiej, greckiej , rzymskiej, chrześcijańskiej. Od Greków przejęliśmy niepoleca81%
Historia

Dziedzictwo kultury grecko-rzymskiej w kulturze europejskiej

Ludzie w dzisiejszych czasach wiele zawdzięczają starożytnym cywilizacjom – między innymi Grecji i Rzymu. Dzisiejsza Europa jest owocem długiej i skomplikowanej historii, pełnej konfliktów międzypoleca82%
Historia

Osiągnięcia kulturalne starożytnych Greków.

gromadzili wiedzy, tylko próbowali ją wykorzystać. Kontynuowali dorobek innych cywilizacji w dziedzinie medycyny. Przejęli od Babilończyków i Egipcjan wiedzę astronomiczną i rozwinęli ją, podobnie jakpoleca81%
Historia

Dziedzictwo starożytnej Grecji.

cywilizacji greckiej , które przetrwały do dziś otaczają nas niemal z każdej strony. W tych naszych dziwnych czasach nadal jesteśmy zafascynowani literaturą starożytnych Greków, tym jak wyobrażali sobie