profil

Teksty 47
Zadania 0
Opracowania 2
Grafika 0
Filmy 0

Gatunek

poleca51%
Biologia

Zasady klasyfikacji organizmów

Kategoria: Różnorodność organizmów

Systematyka jest dyscypliną nauk biologicznych, której zadaniem jest wyróżnianie, opisywanie i klasyfikowanie organizmów żywych w oparciu o ich pokrewieństwo ewolucyjne. Pokrewieństwo między organizmami ustalane jest na podstawie ich rozwoju rodowego, czyli filogenezy, oraz badań porównawczych organizmów żyjących współcześnie i wymarłych, prowadzonych w ramach wielu dziedzin nauk biologicznych (morfologii, anatomii, cytologii, fizjologii, embriologii, biochemii, genetyki, ekologii i...

poleca63%
Biologia

Zasady systematyki organizmów

Kategoria: Różnorodność organizmów

Systematyka jest dyscypliną nauk biologicznych, której zadaniem jest wyróżnianie, opisywanie i klasyfikowanie organizmów żywych, w oparciu o ich pokrewieństwo ewolucyjne. System odzwierciedlający rzeczywiste pokrewieństwo organizmów określany jest jako system naturalny , w odróżnieniu od systemu sztucznego, który porządkuje organizmy na podstawie dowolnie wybranych cech /np. koloru kwiatów/. Określeniem zespołu zasad oraz praktycznym ich wykorzystaniem przy klasyfikowaniu organizmów...