profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Fotoautotrofy

poleca61%
Biologia

Bakterie autotroficzne

Kategoria: Odżywianie

Bakterie autotroficzne przeprowadzają chemosyntezę lub fotosyntezę. Chemosynteza jest procesem bardziej pierwotnym od fotosyntezy. Polega na utlenianiu prostych związków nieorganicznych lub organicznych, a nawet pierwiastków, w celu uzyskania energii potrzebnej do asymilacji dwutlenku węgla podczas syntezy cukrów prostych. Do chemoautotrofów należą m.in. bakterie nitryfikacyjne, siarkowe, wodorowe, żelazowe, metanowe. Niektóre bakterie są zdolne do fotosyntezy. Fotosyntezę...

poleca45%
Biologia

Odżywianie

Kategoria: Czynności życiowe bakterii

U bakterii występują różne formy autotrofizmu i heterotrofizmu. Stąd też ze względu na sposób odżywiania wyróżnia się kilka grup bakterii. Bakterie heterotroficzne : – saprofity, – pasożyty, – symbionty. Bakterie autotroficzne : – chemoautotrofy – przeprowadzają chemosyntezę; – fotoautotrofy – prowadzą fotosyntezę anoksygeniczną lub fotosyntezę oksygeniczną.