profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 4
Obrazy 0
Wideo 0

Fale harmoniczne

polecab/d
poleca63%
Fizyka

Równanie fali harmonicznej kulistej

gdzie y – to wartość wychylenia z położenia równowagi dla cząsteczki ośrodka, która w chwili t znajduje się w odległości r od źródła.

poleca35%
Fizyka

Równanie fali harmonicznej płaskiej:

gdzie y – to wartość wychylenia z położenia równowagi dla cząsteczki ośrodka, która w chwili t znajduje się w odległości x od źródła fali.

poleca9%
Fizyka

Fala harmoniczna

Fala harmoniczna to fala przenoszona przez cząsteczki ośrodka,które wykonują drgania harmoniczne.poleca83%
Fizyka

Fale dźwiękowe

Fale dźwiękowe są podłużnymi falami mechanicznymi. Mogą one rozchodzić się w ciałach stałych, cieczach i gazach.Zakres częstotliwości jakie mogą mieć podłużne fale mechaniczne,jest bardzo szeroki, przy czym falami dźwiękowymi nazywamy te fale o...poleca83%
Fizyka

Interferencja fal

INTERFERENCJA FAL W ruchu falowym obowiązuje zasada niezależności ruchów, podobnie jak w ruchach punktu materialnego i ciała sztywnego. Jeżeli w ośrodku rozchodzi się kilka fal, wysyłanych przez różne źródła, to wypadkowy ruch każdej...poleca85%
Fizyka

Fale mechaniczne (ruch drgający, fale harmoniczne itp.)

Ruch drgający: Jeżeli punkt materialny porusza się ruchem okresowym ( powtarza się w regularnych odstępach czasu ) tam i z powrotem po tej samej drodze, to taki ruch nazywamy drgającym ( wibracyjny, oscylacyjny ) Prosty oscylator harmoniczny:...poleca85%
Fizyka

Fale wokół nas

Wielkości charakterystyczne fal to: długość fali, szybkość fali, amplituda, częstotliwość, okres. Długość fali jest to odległość pomiędzy powtarzającymi się fragmentami fali. Oznacza się ją grecką literą ?. Szybkością fali nazywamy jej prędkość....