profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ewaluacjapoleca85%
Pedagogika

Socjologia -ściąga

edukacja to ogół procesów,których celem jest zmienianie ludzi,przede wszystkim dzieci i młodzieży,stosownie do panujących w danym społ.ideałow i celów wychowawczych.Struktura problemów w zakresie s.ed.-Mikroedukacja-małe grupy...poleca89%
Pedagogika

Co znaczy być dobrym nauczycielem?

Co znaczy być dobrym nauczycielem? Wstęp Świadoma i celowa działalność powinna być systematycznie kontrolowana i oceniana, gdyż tylko wtedy możemy mówić o efektywności procesu...poleca85%
Chemia

Raport: rozpoznawanie węglowodorów na podstawie charakterystycznych dla nich reakcji.

Raport z przeprowadzonych <data>. doświadczeń. Rozpoznawanie węglowodorów na podstawie charakterystycznych dla nich reakcji. Wykorzystane przyrządy i odczynniki: - probówki - statyw - zakraplacz - pipeta - mieszanina nitrująca...poleca86%
Socjologia

Projekt ewaluacji

treść ewaluacji w załączniku, ewaluacja dot. : Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodziniepoleca92%
Dziennikarstwo

Badania w marketingu społecznym

Badania w marketingu społecznym według Barbary Jacennik przebiegają na trzech etapach: 1. Badania formatywne – badania rynku na etapie tworzenia strategii kampanii lub programu. 2. Testowanie wstępne (pretesting) – testowanie elementów...poleca85%
Dydaktyka

Materiał na egzamin z dydaktyki.

Materiał na egzamin dr filipiak z dydaktyki