profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Europejska komisja praw człowieka

poleca76%
Wiedza o społeczeństwie

Dzieje integracji europejskiej

Zjednoczenie Europy zostało zapoczątkowane w 1946 roku, kiedy to Winston Churchill przedstawił w Zurychu program utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. W 1947 roku powstała Europejska Organizacja Współpracy Gospodarczej . W jej skład wchodziły: Austria, Belgia, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Islandia,Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy, a w 1949 roku przyłączyła się RFN (Republika Federalna Niemiec). Wśród znaczących wydarzeń w...poleca85%
Prawo

Regionalny system ochrony praw człowieka

Regionalny system ochrony praw człowieka - element międzynarodowego systemu praw człowieka, uzupełnia uniwersalny system ochrony praw człowieka ONZ w zakresie praw człowieka. Celem jest zwiększenie efektywności międzynarodowej ochrony praw...poleca90%
Wiedza o społeczeństwie

O Prawa człowieka

Prawa człowieka, zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp. Prawa człowieka są prawami o charakterze moralnym,...poleca85%
Finanse i bankowość

Modele i mechanizmy integracji gospodarczej

Modele i mechanizmy integracji gospodarczej. Integracja oznacza ona scalenie , zespolenie , łączenie się kilku elementów w całość . Międzynarodowa integracja gospodarcza jest to procespoleca79%
Edukacja europejska

Historia integracji europejskiej

Działania na rzecz integracji europejskiej po II wojnie światowej podjęte przez państwa Europy zachodniej, wynikały z jednej strony z konieczności odbudowy zniszczonej gospodarki, z drugiej z obawypoleca91%
Edukacja europejska

Wyzwania dla Unii Europejskiej w Europie Wschodniej i Kaukazie Południowym

Jednym z kierunków integracji europejskiej było rozszerzenie Unii Europejskiej poprzez przyjmowanie nowych państw członkowskich. Przed rozszerzeniem o dziesięciu nowych członków Unia nie zajmowałapoleca81%
Edukacja europejska

Korzyści i negatywne aspekty związane z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej

rozwiane, a nadzieje zostały spełnione. Jednak nie wszystko jest idealne i można dostrzec również negatywne aspekty Wspólnoty, ale proces integracji jest długotrwały, a przystąpienie do Unii Europejskiejpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Historia Integracji Europejskiej - Narodziny integracji europejskiej

Historia Integracji Europejskiej - Narodziny integracji europejskiej MONARCHIA KAROLA WIELKIEGO . IDEE, STRUKTURY, FUNKCJE. Następcą Pepina Krótkiego był Karol Wielki, który był dziedzicem